Entries by asaf

ניהול ארכיון

אחת מדרישות תקני האיכות היא לשמור בארכיון מסמכים לפרק זמן שמוגדר מראש. סיפור על עובד חדש שהגיע לארכיון ולמרות שלפי הנהלים הם התחייבו לשמור את המסמכים ל-7 שנים הם שמרו את המסמכים ל-30 שנה ויותר. כשראה העובד החדש שאין מקום יותר לאחסן מסמכים חדשים הוא העלה הצעה בפני מנהלת הארכיון להשליך את כל המסמכים שהם […]

עורכי דין

לפני מספר שנים העברתי קורס בנושא ניהול איכות במשרד עורכי דין העוסק בענייני אישות. שאלתי בהתחלת המפגש את מנהל המשרד מה התפקיד שלהם. הוא אמר לי: התפקיד שלנו הוא להפריד בין הלקוחות שלנו, ובין כספם.

תיעוד

באחד המבדקים ל-ISO-9001 שביצעתי בהיות עורך מבדקים בכיר באגף איכות והסמכה של מכון התקנים הישראלי, ביקשתי ממנהל המפעל לראות את מדיניות האיכות. הוא אמר: יש לנו, אבל לא מתועד. ביקשתי לראות את תוכנית המבדקים. הוא אמר: יש לנו, אבל לא מתועד. ביקשתי לראות עדות לביצוע הדרכות. הוא אמר: יש לנו, אבל לא מתועד. ככה כל […]

השקעה בהדרכה

באחד הכנסים שהשתתפתי בהם שמעתי שיחה בין מנכ”ל חברה גדולה ובין מנהל מחלקת ההדרכה שלו. המנכ”ל אמר למנהל מחלקת ההדרכה: “נמאס לי שאנחנו משקיעים כל כך הרבה כסף בהדרכות של העובדים שלנו ואחר כך הם עוד עוזבים.” מנהל מחלקת ההדרכה ענה לו: “היה יכול להיות הרבה יותר גרוע, תאר לך שלא היינו משקיעים בהדרכה שלהם […]

שטיפת ידיים

כשאני מבצע מבדקי איכות ל-ISO-9001 במפעל שמייצר מזון, אני בודק גם GMP – Good manufacturing practice. אחת הדרישות של GMP היא שביציאה משירותי עובדים יהיה ברז ללא מגע יד אדם, שבו העובד יוכל ליטול ידיים עם סבון לפני שהוא חוזר לעבודה. למה ברז ללא מגע יד אדם? בגלל שאם יהיה ברז רגיל, הוא יפתח את […]

המנהל הסרבן

אחד הסעיפים החשובים ביותר בתקן ISO-9001 נקרא אחריות הנהלה – מנהיגות. במפעל שעבדתי בו בתעשייה הצבאית היה מנהל מחלקה שסירב לחתום על הנהלים וההוראות של המחלקה שלו. ניגשתי למנהל המפעל ואמרתי שאני מצפה לגיבוי שלו. אמר לי מנהל המפעל: מה אתה רוצה שאני אעשה? שאלתי אותו האם יש אפשרות שבחודש הבא אותו מנהל מחלקה לא […]

אחריות הנהלה

ארבע שנים היה לי הכבוד להיות היועץ האישי של האלוף דורון אלמוג שהיה מפקד פיקוד דרום. פיקוד דרום היה הפיקוד הראשון בעולם שהוסמך לתקן ISO-9001. באחת ההרצאות ניגש אלי דורון אלמוג, ואמר לי: אתה כל הזמן מדבר על אחריות הנהלה, אחריות הנהלה, מה אתה רוצה ממני? תגיד מה אתה רוצה, אני אעשה. אמרתי לו: אני […]

שלושה סוגי עורכי מבדקים

אדם שעושה מבדקים מבלי שעבר קורס עורכי מבדקים דומה לציון 0. אדם שעבר קורס עורכי מבדקים ולא מבצע מבדקים אחר כך דומה לציון 1. אדם שעבר קורס עורכי מבדקים ואחר כך מבצע מבדקים דומה לציון 10.

הסמכה זה לא הכל

הרבה פעמים בסוף קורס עורכי מבדקים שואלים אותי המשתתפים האם הם יכולים כבר לגשת לבצע מבדקים. התשובה שלי היא כן. אבל אני מזכיר להם עוד דבר אחד. כשקיבלתי רישיון נהיגה באתי בשמחה לאבא שלי ואמרתי לו אבא תראה יש לי רישיון נהיגה. אני לא אשכח את התשובה שלו, הוא אמר לי: עכשיו יש לך אישור […]