מה בתמונה?

מה בתמונה?

ש”י עגנון

משמעות החיים

אבן הראשה