ימי כשירות לממוני בטיחות

ע”פ סעיף 3ב בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), התשנ”ו- 1996, בעל אישור כשירות חייב להשתתף מדי שנה, בשמונה ימי השתלמות לפחות, לקידום הידע בנושאי בטיחות וגיהות בעבודתו, במסגרת שיאשר מפקח העבודה הראשי

לא מילא בעל אישור כשירות אחר הוראות התקנות, רשאי מפקח העבודה הראשי לבטל את תעודות הכשירות או להתלותה עד למילוי ההוראות כאמור.

מפקחת עבודה ראשית אישרה את ימי ההשתלמות המפורטים מטה, של חנן מלין – שיא האיכות בע”מ כהשתלמות מאושרת כימי כשירות לממוני בטיחות (אישור מספר 118455), עד 24.4.22:

  1. קורס עורכי מבדקים פנימיים בהתאם לדרישות תקן ISO-9001:2015 – שני ימי כשירות, אשכול 12 – קורסי העשרה.
  2. קורס עורכי מבדקים פנימיים בהתאם לדרישות תקן ISO-45001:2018 – שני ימי כשירות, אשכול 12 – קורסי העשרה.
  3. קורס עורכי מבדקים פנימיים  למערכות ניהול משולבות בהתאם לדרישות התקנים:  ISO-45001:2018 ISO-9001:2015 ISO-14001:2015 – שני ימי כשירות, אשכול 12 – קורסי העשרה.
  4. יום עיון להכרת דרישות תקן ISO-45001:2018, יום כשירות 1 אשכול 5 בטיחות בעבודה כללי.
  5. קורס שדרוג עורכי מבדקים פנימיים לבכירים – 2 ימי כשירות. בתוקף עד 31.8.22.

אישור ימי כשירות באתר הממונה על הבטיחות