קורס הסמכת עורכי מבדקים פנימיים בהתאם לדרישות ISO-9001

הרשמה מקוונת לקורס הציבורי המתקיים מדי חודש

מה יוצא לי מההרצאה?

משתתפי קורס עורכי מבדקים יוכשרו ויוסמכו לבצע מבדקים פנימיים בארגון בו הם עובדים. בעזרת מבדקי איכות ניתן להציף הזדמנויות לשיפור, להקטין עלויות אי איכות, ולהגדיל את שביעות רצון הלקוחות. לבוגרי הקורס תוענק תעודת הסמכה.

מטרות הקורס:

 1. הבנת תהליך מבדק איכות, מקומו ותפקידו של עורך המבדק, וגורמים נוספים המשפעים על התהליך.
 2. הכרת מרכיבי המבדק: החל בייזום דרך התכנון, הביצוע, ניתוח הממצאים, דיווח ומעקב אחר ביצוע פעולה מתקנת בעקבות הממצאים.
 3. הכרת דרישות תקן 19011-ISO הנחיות לעריכת מבדקי מערכת איכות.
 4. הבנת סוגי המבדקים, המשותף והשונה ביניהם.
 5. הקניית ידע ויכולת בעריכת מבדקים.

נושאים עיקריים בקורס:

 • ריענון דרישות תקן ISO-9001 מהדורת שנת 2015.
 • מבדק איכות – הגדרות.
 • סוגי המבדקים – מבדק צד א, מבדק צד ב, מבדק צד ג, מבדק מערכת ומבדק התאמה.
 • כלים לשימוש עורך המבדק – עדות אובייקטיבית, בחינה מדגמית ועיקרון הפוך על הפוך.
 • רשימות תיוג – Look for, Look at, עיקרון ת.ב.ת.ב.
 • שלבי ביצוע המבדק:
 • שיחת פתיחה.
 • עריכת המבדק ותיעוד הממצאים.
 • מפגש צוות המבדק.
 • שיחת סיכום.
 • דוח מבדק.
 • פעולה מתקנת ופעולה מונעת.
 • כללי התנהגות ומקצוענות בביצוע המבדק.
 • מבחן הסמכה – ציון מינימלי 70.

הקורס יכלול ניתוח אירועים, משחקי תפקידים, וסימולציות של מצבים אופייניים במבדק. המשתתפים יקבלו ידע וכלים לביצוע אפקטיבי של מבדקים פנימיים בארגון.