הרצאה בנושא: “בטיחות בהתאם לדרישות תקן ISO-45001:2018

מה יוצא לי מההרצאה?

ארגז כלים להתנהלות בטיחותית, שתוביל ל:

 • הקטנת הסיכון לתאונות ונפגעים.
 • עלייה בשביעות רצון העובדים.
 • הפחתת עלויות ביטוח.
 • שיפור תדמית הארגון בקרב הלקוחות והמשקיעים.
 • עמידה בדרישות התקן תאפשר לארגון להשתתף במכרזים הדורשים הסמכה לתקן ISO-45001:2018 כתנאי סף.


נושאים עיקריים בהרצאה:

 • יתרונות יישום דרישות תקן ISO-45001:2018.
 • הפילוסופיה של תקן ISO-45001:2018.
 • החסרונות של תקן ISO-45001:2018.
 • מעגל השיפור המתמיד של ד”ר דמינג.
 • הקשר שבין תקן ISO-45001:2018 לתקן ISO-9001.
 • מודל למערכת ניהול בב”ת – בטיחות ובריאות בתעסוקה.
 • סקירת סעיפי התקן המרכזיים.
 • שלבים בתהליך ההסמכה בהתאם לדרישות תקן ISO-45001:2018.