קורס שידרוג עורכי מבדקים פנימיים לעורכי מבדקים בכירים

רקע

קורס עורכי מבדקים פנימיים מכשיר ומסמיך את בוגריו לבצע מבדקים פנימיים (צד א) בלבד. לעומת זאת קורס עורכי מבדקים בכירים מכשיר ומסמיך את בוגריו לבצע מבדקים פנימים  (צד א), מבדקים לאישור מערכת ניהול איכות אצל הספקים (צד ב), ומבדקי התעדה של גורם בלתי תלוי (צד ג).

קהל יעד

בוגרי קורס עורכי מבדקים פנימיים שעמדו בהצלחה בדרישות הקורס והוסמכו.

דרישות סף

המועמדים ביצעו לפחות 3 מבדקים פנימיים מתועדים  (לפחות 12 שעות מבדק) בשנה האחרונה.
המועמדים בעלי שליטה מלאה בדרישות תקן ISO-9001 –  מהדורת שנת 2015.

משך הקורס  –  יומיים

מטרות הקורס

 1. הבנת תהליך מבדק איכות, מקומו ותפקידו של עורך המבדק וגורמים נוספים המשפיעים על התהליך. הכרת כל מרכיבי המבדק החל בייזום דרך התכנון, הביצוע, ניתוח הממצאים וכלה בדיווח ומעקב אחר ביצוע פעולה מתקנת בעקבות הממצאים.
 2. הכרת דרישות התקן 19011-ISO הנחיות לעריכת מבדקי מערכת איכות.
 3. הבנת סוגי המבדקים, המשותף והמבדיל ביניהם.
 4. הקניית ידע ויכולת בעריכת מבדקים.

הנושאים העיקריים שילמדו במהלך הקורס:

 1. מבדק איכות – הגדרות.
 2. סוגי המבדקים – מבדק צד א, מבדק צד ב, מבדק צד ג,
  מבדק מערכת ומבדק התאמה, המשותף והמבדיל ביניהם.
 3. כלים לשימושו של עורך המבדק: עדות אובייקטיבית, בחינה מדגמית ועקרון “הפוך על הפוך” .
 4. רשימות תיוג: look at ,look for, עיקרון ת.ב.ת.ב.
 5. שלבי ביצוע המבדק:
 • שיחת פתיחה.
 • עריכת המבדק ותיעוד הממצאים.
 • מפגש צוות המבדק.
 • שיחת סיכום המבדק.
 1. דוח המבדק.
 2. פעולה מתקנת ופעולה מונעת.
 3. כללי התנהגות ומקצוענות בביצוע מבדק.
 4. מבחן הסמכה.

הקורס יכלול ניתוח אירועים, משחקי תפקידים וסימולציות של מצבים אופייניים במבדק. המשתתפים יקבלו ידע וכלים לביצוע אפקטיבי של מבדקים פנימיים בארגון.

תעודת “בוגר קורס עורכי מבדקים בכירים” תוענק לכל מי שיעמוד בתנאי הקורס הבאים:

 1. השתתפות מלאה בכל שעות הקורס.
 2. ציון מינימלי 80 במבחן המסכם.