קורס הסמכת עורכי מבדקים פנימיים לאיכות הסביבה בהתאם לתקן ISO-14001

מטרות הקורס

 1. הבנת תהליך מבדק איכות, מקומו ותפקידו של עורך המבדק וגורמים נוספים המשפיעים על התהליך.
 2. הכרת כל מרכיבי המבדק החל בייזום דרך התכנון, הביצוע, ניתוח הממצאים וכלה בדיווח ומעקב אחר ביצוע פעולה מתקנת בעקבות הממצאים.
 3. הכרת דרישות התקן 19,011-ISO הנחיות לעריכת מבדקי מערכת איכות.
 4. הבנת סוגי המבדקים, המשותף והמבדיל בניהם.
 5. הקניית ידע ויכולת בעריכת מבדקים.

הנושאים העיקריים שילמדו במהלך הקורס:

1.חזרה על עיקרי דרישות תקן ISO-14001.

 1. מבדק איכות – הגדרות.
 2. סוגי המבדקים – מבדק צד א, מבדק צד ב, מבדק צד ג,
  מבדק מערכת ומבדק התאמה, המשותף והמבדיל ביניהם.
 3. כלים לשימושו של עורך המבדק: עדות אובייקטיבית, בחינה מדגמית ועקרון “הפוך על הפוך”.
 4. רשימות תיוג: look at , look for , עיקרון ת.ב.ת.ב.
 5. שלבי ביצוע המבדק:
 • שיחת פתיחה.
 • עריכת המבדק ותיעוד הממצאים.
 • מפגש צוות המבדק.
 • שיחת סיכום המבדק.
 1. דוח המבדק.
 2. פעולה מתקנת ופעולה מונעת.
 3. כללי התנהגות ומקצוענות בביצוע מבדק.

הקורס יכלול ניתוח אירועים, משחקי תפקידים וסימולציות של מצבים אופייניים במבדק. המשתתפים יקבלו ידע וכלים לביצוע אפקטיבי של מבדקים פנימיים בארגון.

תעודת “בוגר קורס עורכי מבדקים פנימיים” תוענק לכל משתתף שיעמוד בתנאי הקורס הבאים:

 1. השתתפות מלאה בכל שעות הקורס.
 2. ציון מינימלי 70 במבחן המסכם.