מעגל השיפור

הבסיס של ISO-9001 נקרא “מעגל השיפור של ד”ר דמינג”.
ד”ר דמינג קרא לזה:
PDCA plan–do–check–act
תכנן-בצע-בדוק-פעל.

קודם כל צריך לתכנן.
האם יכול להיות שפה בארץ יש לנו בעיית תכנון? כן.
שנים לימדו אותנו שכל תוכנית היא בסיס ל? שינויים? לא, לעבודה.
יש פתגם יפה: “מי שנכשל בתכנון בעצם מתכנן את הכישלון”.

הביצוע צריך להיות בהתאם לתכנון, וזה דורש בעיקר משמעת.
האם יכול להיות שפה בארץ הקודש יש לנו בעיית משמעת? כן.
למשל, מה תמרור בצורת יד? ברוב העולם – עצור. בישראל – היי, כיף, חמסה עליכום.
מה זה תמרור בצורת עיגול בצבע אדום עם פס לבן באמצע? רוב האנשים אומרים לי: הכניסה אסורה, אבל התשובה היא: הנסיעה ברוורס בלבד.

לאחר מכן צריך לבדוק את הביצוע. קיימות שתי רמות לבדיקה.
הרמה הנפוצה ביותר נקראת בקרה ניהולית. מה זה אומר? עובד מגיע לעבודה בבוקר, מדפיס כרטיס. בסוף היום מדפיס כרטיס. זה בקרה ניהולית. מה אנחנו יודעים? באיזו שעה הגוף שלו הגיע ובאיזו שעה הגוף שלו הלך. האם אנחנו יודעים אם הוא עשה משהו מועיל? לא.
לכן דמינג דורש מאיתנו לעשות בדיקת אפקטיביות.
רוב האנשים חושבים בטעות שהתרגום של אפקטיביות זה יעילות. יעילות זה efficiency – יחס בין תשומות לתפוקות. אפשר לעשות דבר מיותר בצורה יעילה עם מעט משאבים.
אפקטיביות זה השגת המטרות והיעדים.

בהתאם לתוצאות הבדיקה צריך לפעול לשינוי התכנון וחוזר חלילה.
למעגל הזה קרא דמינג “שיפור מתמיד”.

הוא אמר משפט מאוד קשה:

The race for quality has no finish line

במירוץ לאיכות אין קו סיום

אין נקודה על ציר הזמן שבה נוכל לשים רגליים על השולחן ולומר: וואלה, רק שלא יהיה יותר גרוע.