מהי למידה?

קיימות הגדרות רבות ללמידה. הגדרות נפוצות ללמידה מתמקדות ברכישת ידע, ניסיון ומיומנויות. כאשר מסתכלים על למידה ככלי לשיפור האיכות, אין משמעות רבה ללמידה תאורטית כמטרה בפני עצמה. שיפור האיכות מתרחש רק כאשר לתהליך הלמידה השפעות מעשיות. למידה משמעותית היא כזו הגורמת לשינוי התנהגות יציב.

מכאן אנו מגיעים להגדרה הבאה:

“למידה = שינוי יציב בהתנהגות כתוצאה מרכישת ידע חדש וניסיון.”

שינוי שכזה מורכב מארבעה שלבים:

1 לא טוב לא מודע

2 לא טוב מודע – נוסף ידע שהביא להכרה בצורך בשינוי, אך זה טרם בוצע

3 טוב מודע – התבצע שינוי לאור הידע החדש

4 טוב לא מודע – השינוי הפך להרגל וכבר אינו מצריך תשומת לב ומאמץ