אחריות חברתית

בארץ ישראל ישנן שתי ימות: הכנרת וים המלח.
מקור המים של שתיהן הוא הירדן.
למרות ששתיהן ניזונות מאותו מקור, האחת היא ימת החיים, הכנרת שממנה אנחנו שותים והשנייה היא ים המוות, שאין בו חיים כלל.
ישנו הסבר יפה להבדל:
הכנרת מקבלת מים ונותנת מים ואילו ים המלח מקבל בלבד. כשאתה מקבל ונותן זה חיים. כשאתה רק מקבל זה מוות.
אחריות חברתית היא לדעת לא רק לקבל אלא גם לתת לסביבה.