הרצאה בנושא:

ניהול איכות בהתאם לדרישות תקן ISO/TS 16949

במהלך ההרצאה ילמדו דרישות תקן ISO/TS-16949 תוך התמקדות בנושאים העיקריים שנוספו לדרישות תקן 9001 ISO – כגון:
1 מבדק מוצר
2 כושר תהליך
3 אישור לקוח למוצר לא מתאים
4 תוכניות חירום
5 שמירת סודיות
6 אחזקה מונעת ואחזקה מנובא
7 אימות עבודות SET-UP
8 תיקוף תהליכי ייצור ומתן שרות
9 בטיחות ואיכות הסביבה
10 קריטריונים סטטיסטיים
11 מעבדה חיצונית
12 נציג הלקוח
13 פיתוח מערכת ניהול איכות של ספקים