הרצאה בנושא: “איכות הסביבה בהתאם לדרישות תקן ISO-14001:2015

מה יוצא לי מההרצאה?

ארגז כלים להתנהלות סביבתית אחראית, שתוביל לשיפור רווחיות החברה על ידי:

 • שיפור תדמית החברה ככלי להגדלת המכירות.
 • שיפור תודעת החברה והמותג בקרב הלקוחות.
 • הקטנת הסיכונים לאירוע סביבתי.
 • עמידה בדרישות התקן תאפשר לארגון להשתתף במכרזים הדורשים הסמכה ל-ISO-14001 כתנאי סף.

רקע:

 • ארגונים מכל הסוגים מעוניינים כיום להשיג ולהציג ביצועים סביבתיים נאותים על ידי בקרת ההשפעה של פעילויותיהם, מוצריהם ושירותיהם על הסביבה. הם עושים זאת על רקע חקיקה הולכת ומחמירה, התפתחויות מדיניות, ורגישות הולכת וגוברת של הקהילה לנושא איכות הסביבה.
 • המטרה – לתמוך בהגנת הסביבה ומניעת זיהומים, תוך שמירת האיזון עם הצרכים החברתיים – כלכליים.

נושאים עיקריים בהרצאה:

 • הגדרת סביבה.
 • עיקרון “הכול חוזר אליך”.
 • טביעת רגל אקולוגית.
 • מושגי יסוד באיכות הסביבה בהשפעה על:
  • מים.
  • קרקע.
  • אוויר.
 • החור באוזון.
 • אפקט החממה.
 • מעגל השיפור המתמיד של ד”ר דמינג.
 • מודל למערכת ניהול סביבתית.