קול קורא למועמדים לתחרות לבחירת עורך מבדקים מצטיין לשנת 2017

 1. כללי

רצ”ב להלן קול קורא להגשת מועמדים לתחרות שמקיים האיגוד הישראלי לאיכות לבחירת עורך מבדקי איכות פנימי מצטיין.
ארגונך שהינו חבר מוסדי באיגוד הישראלי לאיכות, בוודאי מקיים פעילות מבדקי איכות פנימיים.  בתחרות זו אנו נותנים לך ולארגונך  את ההזדמנות להעריך ולהוקיר עורך מבדקי איכות מצטיין ממפעלך/ארגונך.
נא עיין בקריטריונים לבחירת העורך מבדקים המצטיין ובתהליך הבחירה, והגש לנו את פרטי המועמד המצטיין במפעלך.

 1. מטרות התחרות
 • העלאה על נס של עורכים מבדקים מצטיינים בפעילותם בארגון שלהם, הערכת הערך המוסף שלהם בארגון ותגמולם באופן ציבורי.
 • יצירת אמות מידה להצטיינות במבדק פנימי.
 • שיתוף במידע וידע על תהליכים מצטיינים במבדק פנימי.
 • יצירת הד מקצועי וציבורי ליוזמת האיגוד הישראלי לאיכות לפרויקט “המבדקים הפנימיים”.
 1. תהליך התחרות
 • קול קורא לכל הארגונים החברים המוסדיים באיגוד הישראלי לאיכות שיגישו מועמד אחד  כסוקר מצטיין מארגונם. על המועמד להיות חבר האיגוד הישראלי לאיכות. על החברה המגישה את  המועמד לשלוח טופס הרשמה מלא וחתום כנדרש על ידי מנהל החברה ומלווה בתיק המועמד הכולל מסמכים אשר  יציגו כיצד המועמד עומד בקריטריונים המפורטים בסעיף 4 הבא + המלצות ניהוליות ומקצועיות של ממונים, עמיתים, לקוחות וכן דוגמת רשומות המוכיחות את פעילותו על פי הקריטריונים השונים.
 • אין להגיש מועמדים מקרב חברי הנהלת האיגוד, וכן אין להגיש יועצים הפועלים כאודיטורים במפעלים
 • הענקת תעודות ההצטיינות תיערך בטכס במסגרת כנס האיכות הלאומי/ הבינלאומי שיערך בחודש נובמבר בכל שנה.
 • כל הסוקרים שישתתפו בתחרות והארגונים המשתתפים יזכו לתעודות השתתפות והערכה.
 • הסוקרים שיזכו באחד משלושת המקומות הראשונים בתחרות יזכו לתעודות הצטיינות./ולפרסים

 

 1. קריטריונים לעורך מבדק מצטיין (100 נקודות)

4.1  הסמכה כסוקר – ע”י גורם ישראלי ובינלאומי מוכר וידוע. מדד: תעודת הסמכה בתוקף, או הכשרה הולמת אקוויוולנטית. ההסמכה יכולה לכלול כמה מערכות ניהול (10 נקודות).

4.2  השתלמות מתמידה  בתחומי המבדק ונושאים משיקים אחרים – השתלמות עצמית, השתלמות בתוך הארגון והשתלמויות ציבוריות. סה”כ השתלמויות ושעות השתלמות שבוצעו במהלך שנות הניסיון המקצועי.   מדד: שעות השתלמות שעובר האודיטור בשנה (10 נקודות).

4.3  מידת השיתוף בידע והפגנת הידע בארגון ומחוצה לו – מדד: הרצאות ומסגרות בהן מציג הסוקר את ניסיונו ויוזמותיו, בתוך הארגון ומחוצה לו  (10 נקודות).

4.4  ניסיון מצטבר  – מדדים : כמות המבדקים השנתית, סה”כ מבדקים בכל שנות הוותק (10 נק’),   מס’ שנות ניסיון כסוקר (10    נקודות).

4.5  ערך מוסף של המבדקים לארגון– מדדים: הצגת חוות דעת מנהלים, לקוחות המבדקים ועמיתים על הערך המוסף של העורך מבדק, כגון: המלצות  אופרטיביות לפעילויות מתקנות ומונעות, רעיונות לשיפור, התמקדות בעיקר, תוצאות  מדידות בפועל (20 נקודות).

4.6  הרחבת המבדק לתחומים נוספים כמו: איכות סביבה, בטיחות, בטחון,תהליכי ניהול, כספים, שווק, מבדקים משולבים. מדד: השתתפות הסוקר במבדקים בתחומים נוספים  (10 נקודות).

4.7  יוזמה וחדשנות בתחומי המבדק, ובתחומים נוספים החשובים לארגון.   מדדים: רעיונות ויוזמות של העורך מבדק, , פיתוח או שיפור מתודולוגיות, טכניקות או כלים בתחום המבדקים הפנימיים,  מעורבות בתחומים נוספים – תהליכים, ניהוליים, איכות, בטיחות, איכות סביבה, צוותי שיפור, תחקירים ועוד (10 נקודות).

4.8 מעורבות ותרומה לקהילה (5 נק’) ( סיוע לנוער בעל צרכים מיוחדים, פעילות שאינה למטרות רווח לאוכלוסיות מגוונות וכדו’) ותרומה לאיגוד הישראלי לאיכות  (5 נקודות) (כגון השתתפות בכנסים, כתיבת מאמרים) – סה”כ לסעיף זה- 10 נק’.

 

 1. פרסום

דבר התחרות ותוצאותיה יפורסם בערוצים של האיגוד, באודיטון – בטאונם של עורכי המבדקים

 

 1. נושאים נוספים
 • הפניה תהיה לארגונים החברים המוסדיים של האיגוד וכן לארגונים נוספים שיצטרכו להצטרף כחברים מוסדיים כדי להשתתף בתחרות.
 • הסוקר המועמד  לתחרות חייב להיות חבר באיגוד.
 • על הארגון המציג את המועמד להעביר את כל המסמכים הנדרשים, לרבות טופס פרטי המועמד כולל תמונה, בקובץ אלקטרוני בלבד לידי מזכירות האיגוד הישראלי לאיכות עד סוף חודש אוגוסט 2017.

 

 1. הערות נוספות:

7.1. הגשת תיק המועמד  עם כל החומר הנדרש לא יותר מ-15 עמודים, כפי שמפורט בסעיף 3  ו-4 בתקנון זה, יבוצע באמצעות הדואר האלקטרוני, עד סוף חודש אוגוסט.  מיון בצוות המקצועי והחלטה על המועמדים הזוכים בתחרות- עד סוף אוקטובר.  הענקת הפרסים תתקיים בכנס האיכות  הלאומי/ הבינלאומי אשר יתקיים בחודש אוקטובר.

 

 1. צוות השיפוט
  יו”ר: ד”ר אביגדור זוננשיין , שחר בן נון (מרכז), ד”ר שלהבת צור, ראובן רבינוביץ, שי רייניש
 2. שאלות ובירורים
  ניתן לפנות לד”ר שלהבת צור:   shalheve@technion.ac.il, shalhevetzur@gmail.com נייד 052-6369005