תיעוד

באחד המבדקים ל-ISO-9001 שביצעתי בהיות עורך מבדקים בכיר באגף איכות והסמכה של מכון התקנים הישראלי, ביקשתי ממנהל המפעל לראות את מדיניות האיכות.

הוא אמר: יש לנו, אבל לא מתועד.

ביקשתי לראות את תוכנית המבדקים.

הוא אמר: יש לנו, אבל לא מתועד.

ביקשתי לראות עדות לביצוע הדרכות.

הוא אמר: יש לנו, אבל לא מתועד. ככה כל המבדק ביקשתי לראות עדויות אובייקטיביות, הוא אמר: יש לנו, אנחנו מבצעים, אבל לא מתועד.

בסיכום המבדק הוא אומר: נו, מה אתה אומר על מערכת ניהול האיכות שלנו?

אמרתי לו: תראה, אני ממליץ להסמיך אתכם ל-ISO-9001, אבל לא מתועד.