שלושה סוגי עורכי מבדקים

אדם שעושה מבדקים מבלי שעבר קורס עורכי מבדקים דומה לציון 0.

אדם שעבר קורס עורכי מבדקים ולא מבצע מבדקים אחר כך דומה לציון 1.

אדם שעבר קורס עורכי מבדקים ואחר כך מבצע מבדקים דומה לציון 10.