שטיפת ידיים

כשאני מבצע מבדקי איכות ל-ISO-9001 במפעל שמייצר מזון, אני בודק גם GMP – Good manufacturing practice.

אחת הדרישות של GMP היא שביציאה משירותי עובדים יהיה ברז ללא מגע יד אדם, שבו העובד יוכל ליטול ידיים עם סבון לפני שהוא חוזר לעבודה.

למה ברז ללא מגע יד אדם? בגלל שאם יהיה ברז רגיל, הוא יפתח את הברז עם ידיים מזוהמות, ירחוץ טוב טוב עם מים וסבון ואז הידיים הנקיות יגעו עוד פעם בידית של הברז, יזוהמו והוא עלול להגיע לעמדת העבודה במפעל מזון עם ידיים מזוהמות.

באחד המבדקים שעשיתי במפעל מזון גדול, הלכתי במסדרון ובמקרה עובד יצא מהשירותים באותו רגע, ובכלל לא ניגש לברז עם הסבון. שאלתי אותו האם אפשר לשאול אותו שאלה, הסתכל עלי ואמר לי: אתה מהחבר’ה של ISO-9000? אמרתי לו כן. אז הוא אמר לי: תשמע, לפני שאתה שואל אותי משהו, אני יכול להגיד לך משהו? בבקשה.

אמר לי: אני מודע לנוהל שאומר שביציאה מהשירותים לפני שחוזרים לעבודה חייבים ליטול ידיים עם מים וסבון. אני יודע את זה. אבל אני לא חוזר לעבודה. אני הולך לאכול!