ניהול ארכיון

אחת מדרישות תקני האיכות היא לשמור בארכיון מסמכים לפרק זמן שמוגדר מראש.

סיפור על עובד חדש שהגיע לארכיון ולמרות שלפי הנהלים הם התחייבו לשמור את המסמכים ל-7 שנים הם שמרו את המסמכים ל-30 שנה ויותר. כשראה העובד החדש שאין מקום יותר לאחסן מסמכים חדשים הוא העלה הצעה בפני מנהלת הארכיון להשליך את כל המסמכים שהם למעלה מ-7 שנים.

היא אמרה לו:

זה רעיון מצוין, יש לי רק בקשה אחת, לפני שאתה זורק, תעשה צילום שיהיה לנו עותק.