מנכ”ל במבחן של מלגזן

חבר שלי מנהל מפעל שבבעלותו. הזמן הכי לחוץ וקריטי אצלם במפעל הוא ה-30 לחודש, כל חודש. ביום זה מרוכזת כל האנרגיה להוצאת סחורה על מנת שתהיה הכנסה ובעזרתה יהיה ניתן לשלם משכורות ב-9 לחודש שלאחריו. באחד החודשים ב-30 לחודש הוא מטלפן למנהל המחסן לוודא שהמלגזן מעמיס על המכולה. להפתעתו מנהל המחסן מדווח שהמלגזן מסרב להעמיס. “יופי,” חשב בליבו, “עכשיו כל מלגזן נהיה לי פה מנכ”ל.”

ירד לרצפת הייצור, ניגש למלגזן ושאל: למה אתה לא מוכן להעמיס? המלגזן לקח אותו למכולה והראה לו שכתוב עליה פג תוקף. המנכ”ל מעולם לא ראה פג תוקף על מכולה.

אמר המלגזן למנכ”ל: “אתה זוכר שהעברת לנו הדרכה ובה אמרת שלא עובדים עם פגי תוקף? זה פג תוקף – אני לא עובד, כמו שאמרת.”

המנכ”ל אמר למלגזן לחכות והלך להתקשר לחברת צים שסיפקה לו את המכולה.

-מדוע רשום על המכולה תאריך פג תוקף? מה, זה חומר כימי?! מה, זה מכשיר מדידה?!

-תתעלם, זה לא רלוונטי.

-מה זאת אומרת לא רלוונטי? אני רוצה לדעת מדוע כתוב על המכולה פג תוקף!

-הסיבה לכך היא שאת המכולות מעמיסים על האנייה אחת על גבי השנייה והחוק דורש באופן תקופתי לבדוק את החוזק המכני של המכולות כדי שלא יקרסו. אבל אתה יכול להתעלם.

-מה זאת אומרת תתעלם? עליכם לדאוג לי למכולות בתוקף!

היום אני במבחן. אם עכשיו אתן הוראה למלגזן להעמיס על מכולה שכתוב עליה פג תוקף, מחר הוא יעבוד עם חומרי גלם שפג תוקפם… אני צריך להראות דוגמה אישית ולהימנע משימוש בפגי תוקף, אפילו אם זו מכולה!