חור באנייה

ישראלי אחד יצא להפלגה. כדי לחסוך כמה שיותר החליט לקנות את הכרטיס הזול ביותר מתוך מחשבה שכשיגיע למקום ישדרג ויקבל חדר טוב במחיר הזול. הוא רק לא לקח בחשבון שמפעילי ההפלגה אינם ישראלים ואצלם היה נהוג שהמקום אותו מזמינים זהו המקום שאחר כך מקבלים. הוא קיבל את המקום הנמוך ביותר בספינה – חדר מתחת למים כך שאפילו חלון לא היה לו. כשראה שאין סיכוי לשדרג ולעבור לחדר אחר, לקח פטיש ואזמל והתחיל לחפור חור ברצפה. אנשים שמעו את הרעש ומיהרו לבדוק מה מקורו. כשראו אותו יוצר חור ברצפה נבהלו וניסו לשכנע אותו להפסיק. ענה להם האיש בהתרסה: אתם, מה אכפת לכם? זה החדר שלי וזכותי לעשות בו כרצוני.

מה אנו למדים מהסיפור הזה? כולנו כאן בסירה אחת ואם אחד מאיתנו מפשל, כולנו נשלם את המחיר.