הסמכה זה לא הכל

הרבה פעמים בסוף קורס עורכי מבדקים שואלים אותי המשתתפים האם הם יכולים כבר לגשת לבצע מבדקים. התשובה שלי היא כן. אבל אני מזכיר להם עוד דבר אחד.

כשקיבלתי רישיון נהיגה באתי בשמחה לאבא שלי ואמרתי לו אבא תראה יש לי רישיון נהיגה.

אני לא אשכח את התשובה שלו, הוא אמר לי: עכשיו יש לך אישור להתחיל ללמוד לנהוג.

אותו הדבר במבדקים, סיום בהצלחה של קורס עורכי מבדקים אומר שקיבלת את הכלים הבסיסיים, הניסיון הוא החלק החשוב ביותר בתהליך.