המנהל הסרבן

אחד הסעיפים החשובים ביותר בתקן ISO-9001 נקרא אחריות הנהלה – מנהיגות.

במפעל שעבדתי בו בתעשייה הצבאית היה מנהל מחלקה שסירב לחתום על הנהלים וההוראות של המחלקה שלו.

ניגשתי למנהל המפעל ואמרתי שאני מצפה לגיבוי שלו. אמר לי מנהל המפעל: מה אתה רוצה שאני אעשה?

שאלתי אותו האם יש אפשרות שבחודש הבא אותו מנהל מחלקה לא יקבל את המשכורת בהעברה בנקאית אלא בצ’ק. הוא אמר אין שום בעיה, אז אמרתי: זה מה שנעשה.

ב-9 לחודש נכנסתי למשרד של מנהל המפעל וביחד הזמנו את מנהל המחלקה הסרבן. אמר לו מנהל המפעל: החודש אתה לא תקבל את המשכורת בהעברה בנקאית, הנה המשכורת שלך בצ’ק, ונתן לו מעטפה סגורה.

מנהל המחלקה פתח את המעטפה ואמר: רגע, יש פה צ’ק לא חתום, זה לא שווה כלום. ואז מנהל המפעל אמר לו: כשאתה תחתום על הנהלים וההוראות אני אחתום על הצ’ק.

זו אחריות הנהלה.