אחריות הנהלה

ארבע שנים היה לי הכבוד להיות היועץ האישי של האלוף דורון אלמוג שהיה מפקד פיקוד דרום.

פיקוד דרום היה הפיקוד הראשון בעולם שהוסמך לתקן ISO-9001.

באחת ההרצאות ניגש אלי דורון אלמוג, ואמר לי: אתה כל הזמן מדבר על אחריות הנהלה, אחריות הנהלה, מה אתה רוצה ממני? תגיד מה אתה רוצה, אני אעשה.

אמרתי לו: אני מצפה ממך לשלושה דברים:

1 לקבוע מטרות ויעדים – לאן אתה רוצה להוביל את הארגון?

2 להקצות משאבים שנגזרים מהמטרות והיעדים שאתה הגדרת.

3 לבצע בקרה אחר השגת המטרות והיעדים.

אחריות הנהלה זה לקבוע חזון, מטרות ויעדים, תמונה עתידית לאן המנכ”ל לוקח את הארגון, להקצות את המשאבים ולבצע בקרות אחר השגת המטרות והיעדים.