ניהול איכות בתעבורה ת”י 9301

נושאים עיקריים בהרצאה:

 1. מה זה באמ”ת?
 2. התקנים בסדרת ת”י 9300 מהדורת 2007
 3. מערכת ניהול באמ”ת
 4. דרישות תיעוד
 5. מחויבות הנהלה ולא חבל”ז
 6. מדיניות ומטרות באמ”ת
 7. תכנון מערכת ניהול באמ”ת
 8. סקר הנהלה
 9. ניהול משאבים באמ”ת
 10. תשתית
 11. בטיחות תשתיות תעבורה
 12. בטיחות כלי רכב ואביזריהם
 13. סביבת עבודה
 14. בטיחות בעבודה עם כלי רכב
 15. מימוש שירות ובטיחות
 16. תוכנית בטיחות בתעבורה
 17. ניטור ומדידה
 18. אי התאמות בתחום הבטיחות