הרצאה בנושא: “אחריות חברתית בהתאם לדרישות תקן ת”י 10000:2013

מה יוצא לי מההרצאה?

בעידן המודרני, אחרית חברתית הינה תהליך המוביל לחיזוק הארגון, וכלי משמעותי לשיפור היחסים עם הקהילה לאורך זמן. ניהול אחריות חברתית מסייע בחיזוק המוטיבציה ונאמנות העובדים, ובמקביל הופך את הארגון לאטרקטיבי בעייני הלקוחות והמשקיעים.

בהרצאה יינתנו כלים מקצועיים לעמידה בדרישת תקן ת”י 10000 המהווה תנאי סף להשתתפות במכרזים.

נושאים עיקריים בהרצאה:

 • מה זה אחריות חברתית?
 • בשביל מה אני צריך את זה?
 • מה זה דורש ממני?
 • המסע לאחריות חברתית כולל:
  • קהילה וחברה.
  • זכויות עובדים וסביבת עבודה.
  • איכות הסביבה.
  • זכויות אדם.
  • אתיקה.
  • שיווק וצרכנות.
  • ממשל תאגידי / ארגוני.
  • שקיפות ודיווח.
  • מעגל חיי מוצר / שירות.