מניעת פציעות כתוצאה משפך ונתז של חומרים מסוכנים

נושאים עיקריים בהרצאה:

  • “סיכון נסבל” – מהו?
  • זיהוי החומרים המסוכנים
  • אמצעי השינוע
  • זיהוי הסכנות והסיכונים
  • זיהוי מוקדי הסכנות
  • ניתוח תרחישים לאירוע תקלה
  • פעילות למניעת התקלה
  • אמצעי מיגון להקטנת הסיכון
  • טיפול בשפך