הרצאה בנושא: מניעת פציעות כתוצאה משבר כלי זכוכית

 • “סיכון נסבל” – מהו?
 • מתי זכוכית נשברת?
 • מעבר לכלי פלסטיק
 • מחזור חיי כלי זכוכית
 • הפעילויות שניתן לבצע, להקטנת הסיכון נסבל בשלבי:
  • הזמנת הרכש
  • שינוע
  • בחינת הקבלה
  • אחסון הכלי כחדש
  • שינוע לשטיפה
  • אחסון
  • שימוש בכלי
  • שטיפה ויבוש
  • בדיקת הכלי
  • השמדת הכלים הפגומים