סילבוס להשתלמות בת יומיים בנושא:  תקן AS-9100:D

בספטמבר 2016 יצאה לאור מהדורה חדשה של תקן AS-9100

למערכת ניהול איכות, דרישות עבור ארגונים בתעשיות התעופה והחלל ובתעשיות הבטחוניות.

נושאים עיקריים בהרצאה:

 • הכרת תקן ISO-9001:2015
 • הקשר שבין תקן ISO-9001:2015 לבין תקן AS-9100 D : 2016
 • הבטחת בטיחות מוצר
 • מניעת פריטים מזויפים
 • תכנון התיישנות מוצר
 • F.O.D
 • F.A.I
 • תהליכים מיוחדים
 • שירשור דרישות
 • דרישות רגולציה ודרישות סטאטוטוריות
 • דגש על ראיה תהליכית
 • מדדים ויעדים
 • ניהול פרויקטים
 • סיכון וניהול סיכונים
 • דרישות מיוחדות
 • פריטים קריטיים
 • אופייני מפתח

קהל יעד:

מנהלים, מהנדסים, מבקרי טיב ועורכי מבדקים העובדים, בארגונים המספקים מוצרים ושרותים לתעשיית התעופה החלל ולתעשיות הבטחוניות.