סילבוס להשתלמות בת יומיים בנושא:  תקן AS-9100:D

בספטמבר 2016 יצאה לאור מהדורה חדשה של תקן AS-9100

למערכת ניהול איכות, דרישות עבור ארגונים בתעשיות התעופה והחלל ובתעשיות הבטחוניות.

נושאים עיקריים בהרצאה:

  • הכרת תקן ISO-9001:2015
  • הקשר שבין תקן ISO-9001:2015 לבין תקן AS-9100 D : 2016
  • הבטחת בטיחות מוצר
  • מניעת פריטים מזויפים
  • תכנון התיישנות מוצר
  • F.O.D
  • F.A.I
  • תהליכים מיוחדים
  • שירשור דרישות
  • דרישות רגולציה ודרישות סטאטוטוריות
  • דגש על ראיה תהליכית
  • מדדים ויעדים
  • ניהול פרויקטים
  • סיכון וניהול סיכונים
  • דרישות מיוחדות
  • פריטים קריטיים
  • אופייני מפתח

קהל יעד:

מנהלים, מהנדסים, מבקרי טיב ועורכי מבדקים העובדים, בארגונים המספקים מוצרים ושרותים לתעשיית התעופה החלל ולתעשיות הבטחוניות.