קורס הסמכת עורכי מבדקים פנימיים לתעשיית הרכב בהתאם לתקן ISO/TS-16949

מטרות הקורס

 1. הבנת תהליך מבדק איכות, מקומו ותפקידו של עורך המבדק וגורמים נוספים המשפיעים על התהליך.
 2. הכרת כל מרכיבי המבדק החל בייזום דרך התכנון, הביצוע, ניתוח הממצאים וכלה בדיווח ומעקב אחר ביצוע פעולה מתקנת בעקבות הממצאים.
 3. הכרת דרישות התקן 19011-ISO הנחיות לעריכת מבדקי מערכת איכות.
 4. הבנת סוגי המבדקים, המשותף והמבדיל בניהם.
 5. הקניית ידע ויכולת בעריכת מבדקים.

הנושאים העיקריים שילמדו במהלך הקורס:

1. הכרת דרישות תקן 9001-ISO מהדורת שנת 2015.
2. הכרת דרישות תקן ISO/TS-16949 תוך התמקדות בנושאים העיקריים שנוספו לדרישות תקן ISO-9001 כגון:

 • מבדק מוצר
 • כושר תהליך
 • אישור לקוח למוצר לא מתאים
 • תוכניות חירום
 • שמירת סודיות
 • אחזקה מונעת ואחזקה מנובא
 • אימות עבודות SET-UP
 • תיקוף תהליכי ייצור ומתן שרות
 • בטיחות ואיכות הסביבה
 • קריטריונים סטטיסטיים
 • מעבדה חיצונית
 • נציג הלקוח
 • פיתוח מערכת ניהול איכות של ספקים

3. מבדק איכות – הגדרות
4. סוגי המבדקים – מבדק צד א, מבדק צד ב, מבדק צד ג, מבדק מערכת ומבדק התאמה, המשותף והמבדיל ביניהם.
5. כלים לשימושו של עורך המבדק: עדות אובייקטיבית, בחינה מדגמית ועקרון “הפוך על הפוך”.
6. רשימות תיוג: look at , look for , עיקרון ת.ב.ת.ב.
7. שלבי ביצוע המבדק:

 • שיחת פתיחה.
 • עריכת המבדק ותיעוד הממצאים.
 • מפגש צוות המבדק.
 • שיחת סיכום המבדק.

8. דוח המבדק.
9. פעולה מתקנת ופעולה מונעת.
10. כללי התנהגות ומקצוענות בביצוע מבדק.
11. מבחן הסמכה.

הקורס יכלול ניתוח אירועים, משחקי תפקידים וסימולציות של מצבים אופייניים במבדק. המשתתפים יקבלו ידע וכלים לביצוע אפקטיבי של מבדקים פנימיים בארגון.

בוגרי קורס עורכי מבדקים ISO/TS-16949 מקבלים תעודותתעודת “בוגר קורס עורכי מבדקים פנימיים” תוענק לכל משתתף שיעמוד בתנאי הקורס הבאים:

 1. השתתפות מלאה בכל שעות הקורס.
 2. ציון מינימלי 70 במבחן המסכם.