קורס הסמכת עורכי מבדקים בהתאם לדרישות תקן AS-9100:D

הרשמה מקוונת לקורס הציבורי המתקיים מדי חודש

מטרות הקורס

 1. הבנת תהליך מבדק איכות, מקומו ותפקידו של עורך המבדק וגורמים נוספים המשפיעים על התהליך.
 2. הכרת כל מרכיבי המבדק החל בייזום דרך התכנון, הביצוע, ניתוח הממצאים וכלה בדיווח ומעקב אחר ביצוע פעולה מתקנת בעקבות הממצאים.
 3. הכרת דרישות תקן 19011-ISO – הנחיות לעריכת מבדקי מערכת איכות.
 4. הבנת סוגי המבדקים, המשותף והמבדיל ביניהם.
 5. הקניית ידע ויכולת בעריכת מבדקים.

הנושאים העיקריים שילמדו במהלך הקורס:

 1. סקירת סעיפי תקן AS-9100 תוך מתן דגש לשינויים ולתוספות, מול תקן 9001-ISO מהדורת שנת 2015.
 • איכות מהי?
 • התפתחות האיכות על ציר הזמן.
 • ההבדל בין בקרת איכות והבטחת איכות.
 • סקירת סעיפי התקן המרכזיים: בטיחות מוצר, מניעת פריטים מזויפים, תכנון התיישנות מוצר, סיכון וניהול סיכונים, דרישות מיוחדות, פריטים קריטיים, אופייני מפתח, ניהול פרויקטים.
 1. מבדק איכות – הגדרות.
 2. סוגי המבדקים – מבדק צד א, מבדק צד ב, מבדק צד ג,
  מבדק מערכת ומבדק התאמה, המשותף והמבדיל ביניהם.
 3. כלים לשימושו של עורך המבדק: עדות אובייקטיבית, בחינה מדגמית ועקרון “הפוך על הפוך”.
 4. רשימות תיוג: look at , look for , עיקרון ת.ב.ת.ב.
 5. שלבי ביצוע המבדק:
 • שיחת פתיחה.
 • עריכת המבדק ותיעוד הממצאים.
 • מפגש צוות המבדק.
 • שיחת סיכום המבדק.
 1. דו”ח המבדק.
 2. פעולה מתקנת ופעולה מונעת.
 3. כללי התנהגות ומקצוענות בביצוע מבדק.
 4. מבחן הסמכה.

הקורס יכלול ניתוח אירועים, משחקי תפקידים וסימולציות של מצבים אופייניים במבדק.
המשתתפים יקבלו ידע וכלים לביצוע אפקטיבי של מבדקים פנימיים בארגון.

תעודת “בוגר קורס עורכי מבדקים פנימיים” תוענק לכל מי שיעמוד בתנאי הקורס הבאים:

 1. השתתפות מלאה בכל שעות הקורס.
 2. ציון מינימלי 70 במבחן המסכם.