“מתי בפעם האחרונה, עשית משהו בשביל מישהו?”

יענקל’ה רוטבליט

תקן ישראלי 10000 לניהול אחריות חברתית – מה זה בכלל?

אחריות חברתית (Social Responsibility, SR) היא האופן שבו הארגון מביא בחשבון שיקולים חברתיים, סביבתיים, כלכליים ואתיים, בדרך להשגת הצלחה וקיום לטווח ארוך.

תקן ישראלי 10000 לניהול אחריות חברתית קובע כללים למערכת ניהול אחריות חברתית של תאגיד המבקש להיחשב הגון, המתייחס כראוי למחזיקי עניין כגון: עובדים, משפחות העובדים, בעלי מניות, לקוחות, ספקים, קהילה מקומית ומוסדות שלטון.

הנושאים המרכזיים בתקן ישראלי 10000:

  • זכויות אדם
  • אתיקה
  • זכויות עובדים וסביבת עבודה
  • קהילה וחברה
  • מעגל חיי מוצר / שירות
  • איכות הסביבה
  • שיווק וצרכנות
  • ממשל תאגידי / ארגוני
  • שקיפות ודיווח

איך אני נכנס לתמונה?

אני מעביר הרצאות חווייתיות, בתחום ניהול אחריות חברתית, המעניקות לארגונים ארגז כלים להשגת המטרות והיעדים שלהם ולשיפור הרווחיות לאורך זמן.

שיטת ההדרכה הייחודית, הלמידה החווייתית של חומר שעלול להיות משעמם, והידע המקצועי הרחב – יאפשרו לכם ולעובדים שלכם להבין את חשיבות התכנים, להפנים אותם וליישם אותם בקלות ובהנאה באופן יומיומי.

הרצאות וקורסים בתחום ניהול אחריות חברתית: