קישורים לסילבוסים:

יום עיון להכרת דרישות תקן ISO 9001:2015 סילבוס
הסמכת עורכי מבדקים פנימיים לתקן ISO 9001:2015 סילבוס
שני ימי עיון להכרת דרישות תקן AS9100:D סילבוס
הסמכת עורכי מבדקים פנימיים לתקן AS9100:D סילבוס
שני ימי עיון להכרת דרישות תקן ISO 13485 סילבוס
הסמכת עורכי מבדקים פנימיים לתקן ISO 13485 סילבוס
הסמכת עורכי מבדקים פנימיים למערכות ניהול משולבות סילבוס
השתלמות בנושא: תקן iso-27001:2013 סילבוס
קורס עורכי מבדקים פנימיים בהתאם לדרישות תקן ISO-27001:2013 סילבוס
יום עיון בנושא חקר אירוע והפקת לקחים סילבוס
חצי יום עיון בנושא חשיבה יצירתית סילבוס
קורס הבטחת איכות בסיסית (8 מפגשים) סילבוס