מה מטרת הפס הכחול על גבי הנייר הסופג?

לחץ לתשובה

מטרת הפס הכחול היא להודיע שהגענו לניירות האחרונים בחבילה ויש להכניס ניירות חדשים.