קורס ניבדקים – כיצד להפיק את המירב ממבדק איכות

רקע: מבדק ככלי לאבחון ארגוני, אמור לשמש את הארגון לזיהוי פוטנציאל השיפור בארגון כתוצאה מסקירת שני המישורים העיקריים הבאים:

א. בדיקה האם בארגון עובדים בהתאם לנהלים/הוראות/מפרטים/שרטוטים שהארגון קבע לעצמו

ב. כאשר הארגון עובד בהתאם לנהלים/הוראות/מפרטים/שרטוטים שהארגון קבע לעצמו, האם הוא אפקטיבי? (משיג המטרות והיעדים שקבע לעצמו)

קיימים מקרים בהם הארגון לא מצליח להפיק מהמבדק את המירב בשל סיבות שונות ומגוונות כגון:

 1. אי הכרת “הכלי”.
 2. חשש מאי הנעימות בגילוי ממצאי המבדק בפני ההנהלה הבכירה.
 3. חוסר ידע כיצד להתנהג במהלך המבדק.קיימת תאוריה שאומרת שבני האדם חוששים רק מדבר אחד, מ-“הלא נודע”. מטרת ההשתלמות היא – להקטין את אי הוודאות והחשש על ידי לימוד והכרת תהליך המבדק, דבר שיעזור לארגון להפיק מהמבדק את המירב.

מה בהשתלמות

 1. הבנת תהליך מבדק איכות, מקומו ותפקידו של עורך המבדק, הנסקר וגורמים נוספים המשפיעים על התהליך.
 2. הכרת כל מרכיבי המבדק החל בייזום דרך התכנון, הביצוע, ניתוח הממצאים וכלה בדיווח ומעקב אחר ביצוע פעולה מתקנת בעקבות הממצאים.
 3. הבנת סוגי המבדקים, המשותף והמבדיל ביניהם.

הנושאים העיקריים שילמדו במהלך ההשתלמות:

 1. מבדק איכות – הגדרות.
 2. סוגי המבדקים – מבדק צד א, מבדק צד ב, מבדק צד ג, מבדק מערכת ומבדק התאמה, המשותף והמבדיל ביניהם.
 3. כלים לשימושו של עורך המבדק: עדות אובייקטיבית, בחינה מדגמית ועקרון “הפוך על הפוך”.
 4. רשימות תיוג: look at , look for , עיקרון ת.ב.ת.ב.
 5. שלבי ביצוע המבדק:
 • שיחת פתיחה.
 • עריכת המבדק ותיעוד הממצאים.
 • מפגש צוות המבדק.
 • שיחת סיכום המבדק.
 1. דוח המבדק.
 2. פעולה מתקנת ופעולה מונעת.
 3. כללי התנהגות ומקצוענות בביצוע מבדק.