מדוע הרבה ארגונים משלמים לעובדים שלהם משכורת דווקא בתשיעי בחודש?

לחץ לתשובה

ארגונים רבים משלמים לעובדים שלהם משכורת בתשיעי בחודש, מכיוון לעל פי החוק יש לשלם באחד בחודש והחל מהעשירי בחודש, הארגון עלול להיתבע על הלנת שכר.