ממה עשויים ה”רימונים” שבתמונה?
צולם בקיבוץ דליה.

לחץ לתשובה

ה”רימונים” שבתמונה עשויים מצמיגים ישנים.