כיצד ניתן למלא בנוזל, בקבוק שצורתו אינה סימטרית, בדיוק חצי מנפחו, ללא שימוש בכל אמצעי נוסף?

לחץ לתשובה

ממלאים את הבקבוק כל פעם קצת, סוגרים והופכים. אם סימון המים כאשר הבקבוק ישר והפוך הוא באותו מקום, סימן שהבקבוק מלא בדיוק חצי מנפחו.