הרצאה בנושא: מודעות לניהול אחריות חברתית

נושאים עיקריים בהרצאה:

 • מה זה אחריות חברתית?
 • בשביל מה אני צריך את זה?
 • מה זה דורש ממני?
 • מה כולל המסע לאחריות חברתית?
  • קהילה וחברה
  • זכויות עובדים וסביבת עבודה
  • איכות הסביבה
  • זכויות אדם
  • אתיקה
  • שיווק וצרכנות
  • ממשל תאגידי / ארגוני
  • שקיפות ודיווח
  • מעגל חיי מוצר / שירות