הרצאה בנושא: מודעות לבטיחות

נושאים עיקריים בהרצאה:

  • בטיחות מהי?
  • סיכון “נסבל” והדרכים להקטנתו.
  • הגישה הפרואקטיבית
  • בעיות תקשורת ואחריות אישית.
  • מעגל השיפור של ד”ר דמינג P.D.C.A.
  • שיפור מתמיד.
  • ההבדל בין פעולת תיקון, פעולה מתקנת ופעולה מונעת.
  • חשיבות הדרכת בטיחות, סביבת עבודה , שימוש בציוד מגן, תרגילי חירום.
  • אחריות אישית.
  • שיעורו של הפרפר.