הרצאה בנושא: מודעות לאיכות

מה יוצא לי מההרצאה?

משתתפי ההשתלמות יקבלו ארגז כלים להשגת המטרות והיעדים של הארגון, ושיפור הרווחיות על ידי שיפור שביעות רצון הלקוחות לאורך זמן, והקטנת עלויות אי איכות.

נושאים עיקריים בהרצאה:

• איכות מהי? על מנת שנוכל לספק ללקוחות מוצרים ושירותים איכותיים לאורך זמן.
• איכות כפי שהיא נתפסת בעיני הלקוח – הבנה מה הלקוח מחשיב כאיכות שתאפשר לנו לשמר אותו כלקוח מרוצה, לקוח משלם ולקוח חוזר.
• תחרות: הכוח המניע לאיכות – גילוי היתרון היחסי שלנו אל מול המתחרים.
• 4 השאלות החשובות ביותר להשגת לקוח מרוצה:
1. מי הלקוח שלי?
2. מה הוא רוצה?
3. האם הוא מרוצה?
4. מה עלי לעשות על מנת שיהיה יותר מרוצה?
• מעגל השיפור של ד”ר דמינג – ככלי לשיפור מוצרי ושירותי הארגון.
• ההבדל בין יעילות לאפקטיביות – לא מה שחשבתם.
• ששת סיבות השורש למוצר / שירות לא מתאים – על מנת שנוכל להימנע מהם.
• המעבר מ-“בקרת איכות” ו”הבטחת איכות” לניהול איכות – ארגז כלים לשיפור רווחיות הארגון.
• יעדי איכות מדידים – “מה שאי אפשר למדוד אי אפשר לנהל,
מה שאי אפשר למדוד אי אפשר לשפר”.
• אחריות וסמכות בארגון – תהליך שאין לו “אבא ואמא” הוא תהליך “יתום”.
• תקשורת – כיצד להבטיח שכל אחד בארגון מקבל את כל המידע הנחוץ לו לצורך ביצוע עבודתו.