הרצאה בנושא: מודעות לאיכות הסביבה

ארגונים מכל הסוגים מעוניינים כיום להשיג ולהציג ביצועים סביבתיים נאותים על ידי בקרת ההשפעה של פעילויותיהם, מוצריהם או שירותיהם על הסביבה. הם עושים זאת על רקע חקיקה הולכת ומחמירה, התפתחויות מדיניות ורגישות הולכת וגוברת של הקהילה לנושא איכות הסביבה.
המטרה לתמוך בהגנת הסביבה ומניעת זיהומים תוך שמירת האיזון עם צרכים חברתיים – כלכליים.

נושאים עיקריים בהרצאה:

 • הגדרת סביבה.
 • עיקרון “הכול חוזר אליך…”
 • טביעת רגל אקולוגית
 • מושגי יסוד באיכות הסביבה:
  • מים
  • קרקע – אשפה
  • אוויר
 • החור באוזון
 • אפקט החממה
 • מעגל השיפור של דמינג
 • מודל למערכת ניהול סביבתי