מה מיוחד בתמונה?

לחץ לתשובה

המעקה חוסם את המעבר במדרגות מימין.