מה בתמונה?

לחץ לתשובה

בתמונה “מדיד” לבדיקה האם התיק מתאים לתא האחסון במטוס.