בעריכת מבדקים, מהי ההגדרה של “מנעול”?

לחץ לתשובה

ההגדרה של “מנעול” בעריכת מבדקים היא: מכשיר שבא למנוע מאנשים ישרים להיכנס. לאנשים לא ישרים זה לוקח עוד שתי דקות.