מדוע המחוגים של שעון (אנלוגי), מסתובבים “בכיוון השעון” שאנו רגילים אליו ולא לכיוון ההפוך?

שעון זז GIF

לחץ לתשובה

“כיוון השעון” נקבע לפי כיוון תנועת הצל בשעון שמש, בחצי הצפוני של כדור הארץ.