מהן היחידות של מידת נעלים?
למשל נעלים במידה 45,
45 מה?

לחץ לתשובה

יחידות המידה של נעלים הן גרעיני שעורה.