הרצאה בנושא: חקר אירוע והפקת לקחים

נושאים עיקריים בהרצאה:

 • מהו חקר אירוע?
 • מתי לבצעו?
 • מי מפחד מחקר אירוע?
 • ההבדל בין חקר אירוע לחקירה.
 • חקר אירוע – הצלחות וכשלונות.
 • שלבי חקר אירוע:
  • ייזום.
  • שחזור העובדות.
  • הגדרת הפערים.
  • העלאת השערות.
  • ניתוח הממצאים.
  • הגדרת הלקחים.
  • גיבוש המלצות ליישום.
  • הפצת ממצאי חקר אירוע.
  • הכנת תוכנית להטמעת הלקחים.
  • סיכום התהליך.
  • מעקב אחר יישום.
  • בדיקת אפקטיביות.
 • תפקידי המשתתפים בחקר אירוע.
 • מתודולוגיות וכלים לחקר אירוע.