הרצאה בנושא: מניעת פציעות כתוצאה מהחלקה ומעידה

נושאים עיקריים בהרצאה:

  • כיצד לחזור הביתה בשלום?
  • סיכון נסבל מהו?
  • מתי אדם נופל?
  • זיהוי הסכנות והסיכונים כתוצאה מהחלקה ומעידה.
  • זיהוי מוקדי הסכנות להחלקה ומעידה.
  • ניתוח תרחישים לאירוע.
  • פעולות למניעת החלקה ומעידה.
  • אמצעים להקטנת הסיכון.