הרצאה בנושא: בין בטיחות ליצירתיות

נושאים עיקריים בהרצאה:

 • בטיחות מהי?
 • סיכון נסבל והדרכים להשגתו
 • הגישה הפרואקטיבית
 • יצירתיות מהי?
 • מדוע נכחדו הדינוזאורים מהעולם?
 • פרדיגמות ודפוסי התנהגות
 • קווים מנחים לחשיבה יצירתית:
  • אל תיצור מגבלות שאינן קיימות.
  • דחיית השיפוטיות.
  • שינוי זווית ראיה.
  • התחבר ל”ערוץ” מידע של חדשנות.
  • שמור על הילד שבך.
  • התרחק מ”רוצחי היצירתיות”.
  • הבחנה בדברים שקורים במקרה.
  • “אין לי זמן”.