הרצאה בנושא: איכות ובטיחות

נושאים עיקריים בהרצאה:

  • איכות ובטיחות “הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו”?
  • חוק 1,10,100,1000.
  • הגישה הפרואקטיבית.
  • בעיות תקשורת ואחריות אישית.
  • מעגל השיפור של ד”ר דמינג P.D.C.A.
  • שיפור מתמיד.
  • ההבדל בין פעולת תיקון, פעולה מתקנת ופעולה מונעת.