מה זה אבן הָרֹאשָׁה?

לחץ לתשובה

אבן הָרֹאשָׁה היא החולייה העליונה בקשת הבנויה באופן מסורתי.

כאשר בונים קשת מלבנים על פיגומים, האבן הראשה היא הלבנה המונחת אחרונה ונועלת את הקשת. בלעדיה הקשת לא תישאר יציבה.